hoăc

Chính sách vận chuyển

Hình thức vận chuyển sẽ được trao đổi cụ thể giữa 2 bên người mua và người bán để phù hợp nhất với tình hình
Sẽ vận chuyển khi các giao dịch đều đã hoàn tất của các bên
Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng vận chuyển đến Quý Khách ,hàng hóa luôn được nguyên vẹn khi vận chuyển đến người nhận